Novinky

arr3Novinky v možnostech platbyNově u nás můžete platit kartou přímo rozvozáři, který Vám jídlo doveze. Naši rozvozáři jsou... arr3Mexikáno v mobilní verziSpustili jsme mobilní verzi stránek MEXIKÁNA. Adresa je http://mexikano.cz/m/ Na stránkách se... arr3Nové fotkyTady najdete fotky, jak to u nás vypadalo v únoru, nebo na jaře? ...:-)... arr3Fotky z rekonstrukceTady si můžete prohlédnout jak to vypadalo při rekonstrukci Mexikána. Na ostatní starší foto zde...

Nejprodávanější


Všeobecné obchodní podmínky
obchodní podmínky

www.miluji.se

 

 

Cena a dostupnost zboží

 

Uvádíme celkové konečné ceny pro spotřebitele (včetně DPH, apod.).

K uváděné ceně se přičítají pouze náklady na odesílání zboží.

Knihy, které máme skladem na prodejně, odesíláme ihned.

Naprostou většinu knížek máme na skladě a odesíláme je nejpozději do 2

dnů od obdržení objednávky.

 

Dotazy, připomínky a stížnosti

Telefon: 777000006 E-mail: milujise@centrum.cz

v pracovní dny od 9 do 22 hodin

Jak nakupovat v našem obchodě?

Nákup v našem internetovém obchodě je velmi jednoduchý. Při hledání produktu si v menu, které se nachází v levé části hlavní strany, vyberete požadovanou kategorii zboží. U každé položky se nachází tlačítko se symbolem košíku, po jeho stisknutí se vybraná položka uloží do nákupního košíku. Obsah košíku sledujete v pravé horní části obrazovky. Dále pokračujte hledáním zboží a postupujete stejně jako v předchozí větě. V případě, že chcete ukončit nákup, stiskněte tlačítko „K pokladně“, které je rovněž v pravé horní části obrazovky pod symbolem „Košíku“. Kliknutím na tlačítko "K pokladně" vyvoláte objednávkový formulář. Po vyplnění a odeslání údajů potřebných pro fakturaci a dopravu se objeví stránka s rekapitulací objednávky. Objednávku ukončíte kliknutím na „Odeslat objednávku“. Následně již můžete očekávat Vaši zásilku.

Odesláním objednávky se ta stává závaznou!
Expedice objednávek

Kompletace a odesílání objednávek je realizována na naší prodejně. Objednávky nelze odesílat z externího skladu.

V případě, že knihy máme skladem na prodejně, expedujeme objednávky ihned. V případě, že zboží je na externím skladě, objednávky expedujeme zpravidla druhý pracovní den po objednání. V detailu každého produktu zobrazujeme předpokládaný den doručení. V případě, že objednávka je na více produktů, objednávku odesíláme kompletní. V případě, že si přejete objednávku rozdělit a zboží skladem odeslat okamžitě, budou Vám připočteny náklady na expedici ke každé zásilce.

V případě osobního převzetí žádné další náklady neúčtujeme a lze vyzvedávat i nekompletní objednávku.Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://eshop.mexikano.cz/mexikano/eshop/19-1-CESTY-K-SOBE-MILUJI-SE provozovaném Markem Havlíčkem, Mánesova 1345, Neraovice, 27711, ičo: 61125041 (dále jen „prodávající“). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci Kontakty.Vymezení pojmů

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupujícím, který není spotřebitelem je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Objednávka dárkového poukazu je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí nebo zaplacením objednaného dárkového poukazu kupujícím.

Dárkový poukaz je opatřen razítkem, podepsán jednatelem firmy, je na něm uvedena jeho hodnota, doba platnosti a je opatřen číselným kódem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Dárkový poukaz je jako cenina. Případné poškození nebo ztráta nejsou důvodem ke zrušení jeho platnosti a lze vystavit nový certifikát.

Po uplynutí doby platnosti nelze dárkový poukaz uplatnit. Finanční prostředky se nevrací.Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zásilky. V této lhůtě musí spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle, směřující k odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží nesmí být poškozeno či nést známky opotřebení a mělo by být vráceno pokud možno v původním obalu. Prodávající vrátí spotřebiteli částku odpovídající kupní ceně zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Je-li vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží. Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou snížení vrácené kupní ceny.


Kupující nemůže odstoupit podle občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, popř. zboží, jehož povahu vrácení neumožňuje,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii

Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s občanskéým zákoníkem možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Neposílejte zpět zboží na dobírku, v tomto případě nebude zásilka převzata. Děkujeme, že si objednáváte zboží, které skutečně chcete.

na začátek stránky

Nepřevzetí / nevyzvednutí objednávky

 

Děkujueme Vám za objednání zboží, které skutečně chcete. O stavu objednávky budete informování mailem. Objednávku si prosím vyzveďněte do termínu, který bude upřesněn v mailu, který Vás bude informovat o skutečnosti, že Vaše objednávka je připravena k expedici, či pro osobní vyzvednutí.

Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb.

Jestliže o objednávku nebudete mít zájem informujte nás prosím co nejdříme. Vaše zboží tak nebude blokovat objednávky pro zákazníky, které o zboží mají skutečný zájem. Předejdeme tak společně ke zbytečným nákladům, spojeným s vyřizováním objednávky.

Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit oznámením, že si přeje objednávku stornovat. Oznámení musí být v písemné podobě, stačí elektronicky. Odstoupení od smlouvy neznamená nepřevzetí zaslané objednávky na adresu kupujícího. V případě nepřevzetí zásilky (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení" aj. jsou brány jako zcela účelové a nebudou akceptovány) máme právo na úhradu vzniklých nákladů (zejména balné, poštovné a souvislé práce).

Platební informace potřebné k úhradě vzniklých nákladů budou zaslány mailem v okamžiku, kdy zboží bude připraveno k expedici. Pro urychlení expedice, můžete objednávku uhradit s předstihem.Shoda s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.Záruka

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního zboží 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (exspirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení z boží způsobené jeho obvyklým užíváním, popř. na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s návodem či obecně známými pravidly pro užívání dané věci.

 

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, popř. není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, právo na výměnu zboží. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.Reklamace

Pokud dodané zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vykazuje vady, má zákazník právo uplatnit reklamaci. Doporučujeme zákazníkům, aby z důvodů lepší prokazatelnosti reklamaci uplatnili písemně (např. e-mailem). Je-li zboží zasíláno poštou, doporučujeme ho opatřit vhodným obalem, aby nedošlo k jeho poškození. Spolu s vrácením zboží je třeba také prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. přiložením kopie prodejního dokladu, záručního listu či jiným hodnověrným způsobem).

Místo uplatnění reklamace: Mánesova 1345, Neraovice, 27711

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů spojených s reklamací.Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednávkou kupující souhlasí (až do odvolání tohoto souhlasu) s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje, poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení objednávky a zasílání obchodních sdělení prodejcem a nebudou poskytnuty třetím stranám (vyjma externích dopravců, kterým budou poskytnuty za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Jako experti na měření webu a online kampaní si uvědomujeme rostoucí význam a důležitost ochrany osobních údajů návštěvníků webu. Chceme být proto transparentní a i v tomto ohledu pomáhat našim klientům a ukazovat správný směr pro celý internetový trh. Rádi bychom zdůraznili, že jakékoliv údaje, které odešlete prostřednictvím formulářů ze všech provozovaných webů a eshopů společnosti DONATIVO s.r.o., chráníme s odpovídající mírou bezpečnostních opatření a použijeme pouze za účelem nabídky našich produktů a služeb. Na některých stránkách tohoto webu sbíráme identifikační údaje, jako např. emailovou adresu, a odesíláme je do měřícího systému třetí strany, abychom mohli lépe poznat chování individuálních návštěvníků našeho webu. To nám umožňuje lépe pochopit naši cílovou skupinu a nabízet nejlepší služby na trhu s vysokou přidanou hodnotou. Stejně tak i optimalizujeme nabídku produktů, marketingové kampaně, distribuční kanály a další na základě analýzy dat o svých zákaznících.Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 11.11.2014

Marek Havlíček

Mánesova 1345

Neratovice

27711